Гаранция и сервиз

Всеки продукт в OutletPC.bg се предлага с до 12 месеца гаранция. Консумативи като батерии, аксесоари и части са с гаранционен срок от 30 дни.

Гаранционните условия са упоменати в описанието на всеки продукт. Всеки потребител, закупил техника, се приема, че се е запознал с гаранционните условия. Като удостоверение за гаранция получавате гаранционна карта. Гаранционната карта се предоставя електронно на посочен е-майл адрес.

Гаранцията:

    1. Покрива техническа неизправност в хардуера, появила се при нормалното използване на техниката.

    2. Не включва инсталиран софтуер.

    3. Не покрива проблеми, свързани с неправилна употреба или нанасяне на инцидентна щета.

За определени продукти има възможност за удължаване на гаранционния срок. Опцията е описана в страницата на продукта.

При възникване на проблем със закупена техника, свържете се с нас възможно най-бързо по телефон, имейл или чат. Много проблеми успяваме да разрешим по телефона или дистанционно, чрез получаване на достъп до Вашия компютър. 

OutletPC.bg предоставя максимално бърз сервиз в законовоустановения срок от 30 дни.

Техника връщана за гаранционно и извънгаранционно обслужване неотговаряща на общоприетите стандарти (наличие на прах, паяжини и други) се почиства на цена от 25 лева с ДДС.

Диагностика на техника извън гаранция се таксува на цена от 25 лева с ДДС.


Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. 

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;

възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


СЕДМИЧНИ ПРОМОЦИИ - Виж всички

Безплатна доставка

за 1 ден при поръчка над 40 лева

Срок за връщане

до 14 дни от доставката

Гаранция

до 12 месеца

Купи на изплащане

само за 20 минути